Santai

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa untuk Sungkem Lebaran, Mudah Dihafal

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa untuk Sungkem Lebaran, Mudah Dihafal

MOMSMONEY.ID - Hari Raya Idul Fitri menjadi momen untuk saling bermaaf-maafan kepada semua orang. Tradisi sungkeman saat lebaran pun tidak ketinggalan. Berikut ini ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bahasa Jawa. 

Artikel ini membantu Anda untuk mengetahui ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bahasa Jawa untuk sungkeman. 

Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bahasa Jawa ini bisa Anda hafalkan dan pahami sehingga momen sungkeman menjadi lebih hangat. 

Sungkem lebaran biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang tua. Contohnya seperti anak kepada orang tuanya. 

Baca Juga: 70 Ucapan Idul Fitri 2023 Penuh Makna untuk Keluarga, Teman, dan Rekan Kerja

Saat sungkeman, biasanya mereka akan meminta maaf kepada orang tua atas segala kesalahan yang pernah dilakukan selama ini. 

Nah, apabila Anda tidak mengetahui kata-kata atau ucapan bahasa Jawa, berikut ini ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bahasa Jawa untuk sungkem lebaran.

Tak perlu khawatir, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bahasa Jawa untuk sungkem lebaran ini mudah dihafalkan. 

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa 

1. Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.

2. Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah. Sepindah kulo tuwin lan silaturahmi kangge paseduluran sesami tiyang muslim. 

Kaping kalih kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah. Lan ingkang kaping tigonipun kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipunjareg.

Semanten niko kulo nyuwun mugi mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem. Lan ingkang ugo kito suwun suwun, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah SWT lan mugi Allah kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo.

Baca Juga: Kumpulan Ucapan Selamat Mudik Lebaran 2023, Cocok untuk Dijadikan Tulisan Poster

3. Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu. 

Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih. 

Mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.

4. Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko. 

5. Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.

6. Sugeng riyadi, menawi kula gadah kalepatan dumateng njenengan, ingkang sengojo nopo mboten disengojo, kula nyuwun agenging samudro pangaksami. 

7. Sugeng riyadi, mbo bilih wonten kalepatan, nyuwun agunging pangapunten. 

8. Ngaturake pangabekti Pak/Bu, sedoyo kalepatan nyuwun pagapunten. 

9. Ngaturaken sembah pangabekti, sedoyo kalepatan kula ing dinten niki sageto lebur ing dinten riyadi niki. 

Baca Juga: 30 Kartu Ucapan Idul Fitri dengan Kata-kata Penuh Makna, Cocok Dibagikan di WA

10. Kula ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumateng sedoyo kelepatan lan klenta klentunipun kulo. 

11. Ngaturaken sugeng riyadi, mbo bilih katah kalepatan sing sengojo nopo mboten sengojo, kawula nyuwun agunge pangapunten. 

12. Bapak/Ibu/Mbah sugeng riyadi, nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan mugi-mugi lebur ing dinten riyadi menika. 

13. Mbah/Pak/Bu, Kula ngaturaken sugeng riyadi, lan mbo menawi wonten kelepatan kula ingkang kula sengojo lan ingkang mboten kulo sengojo, mugi-mugi kalih sing kuoso dipun lebur luwari ing dinten riyoyo punika. 

14. Bapak/Ibu/Mbah sugeng riyadi, nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan mugi-mugi lebur ing dinten riyadi menika. 

15. Ngaturaken salam bekti kula Pak/Bu. Kula tiang nem katah lepate, lepat ingkang kesamar lan ingkang mboten kesamar, wiwir riyadi wingking uga riyadi sakniki. Mugi-mugi gusti Allah saget nglubari pidosa kula kalian Bapak/Ibu. 

16. Ngaturaken Sugeng Riyadi Pak/Bu/Mbah, kawula nyuwun pangapunten ingkang katah, mbo menawi wonten klenta klentunipun atur ingkang kawula sengaja lan mboten sengaja, mugiyo tansah kalebur ing dinten riyoyo punika

Itulah contoh ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bahasa Jawa untuk sungkem lebaran yang mudah dihafal dan diingat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News